Styrelsebeslut om parkslide 20190831

Utdrag från styrelseprotokoll:

Gällande Parkslide beslutades att använda både bekämpningsmedel och mekanisk bekämpning. Föreningen tillhandahåller bekämpningsmedlet. Medlemmarna håller efter på och runt sina fastigheter.