Till medlemmarna på arbetsdagen

Stort TACK till alla er som varit med på arbetsdagarna i de fem grönområdena.
Vi har tillsammans gjort ett fantastiskt arbete, det känns bra. Det har varit mycket god
uppslutning och trevlig gemenskap.
Har du/ni inte haft möjlighet att vara med på arbetsdagarna, men ändå känner att du/ni
vill bidra med något arbete, prata med kontaktpersonen för respektive grönområde
eller mig. (Lars Bergfeldt)
Mvh

Lars Bergfeldt

 

Arbetsdagar i höst

Nu har tider för höstens arbetsdagar bestämts. De är som följer:
Gärdesbergen, lördagen den 26 september. Övre Sunna, Gullfjäll och Långekärr, lördagen den 3 oktober.
Separat kallelse med tider o mötesplats skickas från områdesansvarig.

Riktlinjer för skötsel av grönområden

2020-03-03

Vårt område skall återspegla den bohuslänska havsnära naturen.
Det innebär en relativt öppen terräng, där man kan se bergsformationer, dalgångar och om möjligt öppet hav. För att åstadkomma detta, fordras att vi kontinuerligt håller efter träd, buskar och dylikt, men låter enstaka träd eller buskar vara kvar och därmed skapa en omväxling som främjar fågellivet och ger harmoni i naturen. Man kan se eller tänka sig grönområdet som en stor trädgård och det behöver därför skötas.

Vill någon fastighetsägare ta bort träd, buskar eller dylikt på föreningens mark, skall denne först tala med närmast berörda grannar. Om man når en överenskommelse, kontaktas grönområdesansvarig, som protokollför och delger styrelse och berörda parter.

Om inte detta fungerar, kontaktas grönområdesansvarig, som fattar ett beslut, som protokollförs och delges styrelsen och berörda parter.

 

Slutförd röjning vid pumphuset

Röjningen har nu slutförts vid pumphuset. Arbetet har genomförts vid sammanlagt 10 tillfällen
mellan kl 10.00 – 12.00, något tillfälle något längre.
Vi som har arbetat är Mats Tullberg, Kerry Ståhl, Sperling Blackenfeldt,
Ronald Svensson och Lars Bergfeldt.
Lars-Olof Rutgersson har sedan dragit ihop riset till 3 rishögar, som kommer att eldas när tillfälle ges och veden har han lagt i en stor hög, som föreningens medlemmar kan plocka till sig vad man behöver.
Slutligen har man snyggat till marken och tagit bort mindre kvistar o.d.
23/4-20
Lars Bergfeldt
Grönområdesansvarig

Mer ved vid pumphuset

Vi har nu avverkat ytterliggare vid pumphuset. Det finns mycket ved att hämta.
Varsågoda och Glad Påsk!
Styrelsen