Hyvling av vägar

I onsdags hyvlade vi delar av våra vägar. Håll gärna igen på hastigheten så att det dröjer innan vi får tvättbräda i backarna igen och så ryker det mindre.
Vägansvarig.

Grusning av Ö. Sunnavägen

Som utlovats har nu delar av Ö. Sunnavägen grusats. När gruset har blivit tillplattat kommer det att hyvlas så att vägbanan får rätt lutning för att underlätta vattenavrinning.
Förhoppningsvis skall detta göra så att vi inte får så många potthål vid anslutningen till Färjevägen.
Det kan ryka en del från gruset innan det första regnet kommit. Vi har beslutat att inte salta nu med hänsyn till våra 4-tassade vänner.