Ett gratis besök på Pilane

Föreningen arrenderar ut ett markområde till Pilane Heritage Museum. Området är beläget där utsiktsplatsen är placerad.
I kompensation för detta erhåller föreningens medlemmar (familjen) ett gratis besök per år till utställningen.
Anmäl i kassan. Där finns en medlemsmatrikel där ni skall prickas av.

Bouleklubb – upprop

Vill du vara med o bilda en bouleklubb o spela boule i vårt område?
Styrelsen har förklarat sig villig att ställa mark till förfogande för kanske 4-5 banor, parkeringsplatser
(klubbhus?) mm.
Är du intresserad; kontakta Tarja Svensson, Ö Sunna 165, tel 0702-412107.

Dagvattenavrinning och regnet

Till er som är oroliga och inte har haft möjlighet att besöka ert hus under helgen kan jag lämna följande rapport.
Jag har besiktigat diken och kulvertar i Långkärr, Gullfjäll, Övre Sunna och Gärdesbergen. Det är mycket vatten i diken och kulvertar, men det rinner undan ordentligt. Jag har inte kunnat notera några översvämningar eller tilltäppta rör någonstans.
Hälsningar
Mats

 

Ved vid pumphuset

Vi har tagit ner en del mindre lövträd vid pumphuset. Det är fritt för
våra medlemmar att hämta veden. Den ligger i ca 1-meters längder.
Först till kvarn….
Styrelsen