Tennisbanan ommålad

Gratulerar Gullfjälls tennisförening till den nymålade banan. Den är nu en prydnad för området.
Särskilt tack till Lasse Edsand som varit den drivande bakom projektet.
Styrelsen
Gullfjälls samfällighetsförening

Tennis för nybörjare – ledare

Vid tennisföreningens årsmöte framkom önskemål om en 5-dagars nybörjarkurs i tennis i sommar.
Finns någon förälder/ungdom som kan tänka sig att leda denna kurs?
Intresserad kan kontakta Lars-Erik Edsand tel 0707-480906 eller Jan Martner tel 0706-406150.

Ett gratis besök på Pilane

Föreningen arrenderar ut ett markområde till Pilane Heritage Museum. Området är beläget där utsiktsplatsen är placerad.
I kompensation för detta erhåller föreningens medlemmar (familjen) ett gratis besök per år till utställningen.
Anmäl i kassan. Där finns en medlemsmatrikel där ni skall prickas av.