Regler för boulebanan

REGLER FÖR GULLFJÄLLS BOULEBANA
Gemensamma speltider är tisdag, torsdag och lördag mellan klockan 1000—1300.
Poängtavlor + en röd och en blå klyka samt ringar hänger på boden. Hängs tillbaka efter spel.
Kratta banan efter spel. Krattor hänger på boden.
Plocka upp skräp.
Går något sönder, meddela någon av kontaktpersonerna.
Då Gullfjälls samfällighet enligt ett styrelsebeslut inte kommer att bistå med mer medel för underhåll m m av boulebanan så är det önskvärt med frivilliga bidrag vid nyttjande av boulebanan.
Bidrag kan swishas till Ronald Svensson mobilnummer 076-148 76 55.
Ansvariga för underhåll och skötsel av boulebanan och redskapsboden är nedanstående kontaktpersoner:
Ronald Svensson mobilnummer 076-148 76 55
Greger Rutgersson mobilnummer 070-550 20 16
Kerry Ståhl mobilnummer 070-604 97 49
——————————————————-
Kontaktperson Hjärtstartaren: Lena Alveborg 070-260 04 88