Utdrag från styrelseprotokoll:

Gällande Parkslide beslutades att använda både bekämpningsmedel och mekanisk bekämpning. Föreningen tillhandahåller bekämpningsmedlet. Medlemmarna håller efter på och runt sina fastigheter.