Grusning av Ö. Sunnavägen

Som utlovats har nu delar av Ö. Sunnavägen grusats. När gruset har blivit tillplattat kommer det att hyvlas så att vägbanan får rätt lutning för att underlätta vattenavrinning.
Förhoppningsvis skall detta göra så att vi inte får så många potthål vid anslutningen till Färjevägen.
Det kan ryka en del från gruset innan det första regnet kommit. Vi har beslutat att inte salta nu med hänsyn till våra 4-tassade vänner.

 

Dagvattenavrinning och regnet

Till er som är oroliga och inte har haft möjlighet att besöka ert hus under helgen kan jag lämna följande rapport.
Jag har besiktigat diken och kulvertar i Långkärr, Gullfjäll, Övre Sunna och Gärdesbergen. Det är mycket vatten i diken och kulvertar, men det rinner undan ordentligt. Jag har inte kunnat notera några översvämningar eller tilltäppta rör någonstans.
Hälsningar
Mats