Ett gratis besök på Pilane

Föreningen arrenderar ut ett markområde till Pilane Heritage Museum. Området är beläget där utsiktsplatsen är placerad.
I kompensation för detta erhåller föreningens medlemmar (familjen) ett gratis besök per år till utställningen.
Anmäl i kassan. Där finns en medlemsmatrikel där ni skall prickas av.

Bouleklubb – upprop

Vill du vara med o bilda en bouleklubb o spela boule i vårt område?
Styrelsen har förklarat sig villig att ställa mark till förfogande för kanske 4-5 banor, parkeringsplatser
(klubbhus?) mm.
Är du intresserad; kontakta Tarja Svensson, Ö Sunna 165, tel 0702-412107.