Till medlemmarna på arbetsdagen

Stort TACK till alla er som varit med på arbetsdagarna i de fem grönområdena.
Vi har tillsammans gjort ett fantastiskt arbete, det känns bra. Det har varit mycket god
uppslutning och trevlig gemenskap.
Har du/ni inte haft möjlighet att vara med på arbetsdagarna, men ändå känner att du/ni
vill bidra med något arbete, prata med kontaktpersonen för respektive grönområde
eller mig. (Lars Bergfeldt)
Mvh

Lars Bergfeldt