Styrelsen beslutade 2020-10-24 att inte åtgärda nuvarande användning av grönområdet, såvida inte klagomål inkommer från grannarna. Ny användning beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.