Några har noterat att de röda lapparna på anslagstavlorna om vattenransonering tagits bort. Det betyder inte att det är fritt att använda vattnet utan begränsningar. Begränsningarna som framgår av vår hemsida gäller alltjämt.
Många medlemmar bor i sina hus i sommar. Vi gör därför av med mer vatten än brukligt, drygt 60 m3 per dygn. Vi har klarat detta tack vare medlemmarnas återhållsamhet med vattenanvändningen, den nya brunnen och att det regnat till och från.
Ordföranden