Gratulerar Gullfjälls tennisförening till den nymålade banan. Den är nu en prydnad för området.
Särskilt tack till Lasse Edsand som varit den drivande bakom projektet.
Styrelsen
Gullfjälls samfällighetsförening