Föreningen arrenderar ut ett markområde till Pilane Heritage Museum. Området är beläget där utsiktsplatsen är placerad.
I kompensation för detta erhåller föreningens medlemmar (familjen) ett gratis besök per år till utställningen.
Anmäl i kassan. Där finns en medlemsmatrikel där ni skall prickas av.