Vill du vara med o bilda en bouleklubb o spela boule i vårt område?
Styrelsen har förklarat sig villig att ställa mark till förfogande för kanske 4-5 banor, parkeringsplatser
(klubbhus?) mm.
Är du intresserad; kontakta Tarja Svensson, Ö Sunna 165, tel 0702-412107.