Till er som är oroliga och inte har haft möjlighet att besöka ert hus under helgen kan jag lämna följande rapport.
Jag har besiktigat diken och kulvertar i Långkärr, Gullfjäll, Övre Sunna och Gärdesbergen. Det är mycket vatten i diken och kulvertar, men det rinner undan ordentligt. Jag har inte kunnat notera några översvämningar eller tilltäppta rör någonstans.
Hälsningar
Mats