Vi har tagit ner en del mindre lövträd vid pumphuset. Det är fritt för
våra medlemmar att hämta veden. Den ligger i ca 1-meters längder.
Först till kvarn….
Styrelsen