Tack till alla er som deltog på respektive arbetsdagar Övre Sunna, Nedre delen av Övre Sunna,
Gullfjäll samt Långekärr.
Ett förnämligt arbete har utförts. Vad jag förstår, på det intresse som visat sig, kommer vi att kunna ha arbetsdagar även till våren.
Man är mån om att öppna upp landskapet och få fram de vackra tjörnbergen inom vårt område.
Det blir inte bara en bra arbetsinsats utan även en social gemenskap. Man träffar grannar och man
”tjötar” lite grann med varandra.
Jag kan nämna att på arbetsdagen i Nedre delen av Övre Sunna, 9/11 kom
det människor promenerande och såg arbetet som pågick. De tyckte det var fint att se bergen och det öppna landskapet.
Ett stort Tack även till er som ordnade med förtäringen, det uppskattades verkligen.
Mvh
Lars Bergfeldt
Grönområdesansvarig