Vatten

Logga in för att läsa inlägget


Vattentillgång

Några har noterat att de röda lapparna på anslagstavlorna om vattenransonering tagits bort. Det betyder inte att det är fritt att använda vattnet utan begränsningar. Begränsningarna som framgår av vår hemsida gäller alltjämt.
Många medlemmar bor i sina hus i sommar. Vi gör därför av med mer vatten än brukligt, drygt 60 m3 per dygn. Vi har klarat detta tack vare medlemmarnas återhållsamhet med vattenanvändningen, den nya brunnen och att det regnat till och från.
Ordföranden

Tennisbanan ommålad

Gratulerar Gullfjälls tennisförening till den nymålade banan. Den är nu en prydnad för området.
Särskilt tack till Lasse Edsand som varit den drivande bakom projektet.
Styrelsen
Gullfjälls samfällighetsförening

Hyvling av vägar

I onsdags hyvlade vi delar av våra vägar. Håll gärna igen på hastigheten så att det dröjer innan vi får tvättbräda i backarna igen och så ryker det mindre.
Vägansvarig.