Slutförd röjning vid pumphuset

Röjningen har nu slutförts vid pumphuset. Arbetet har genomförts vid sammanlagt 10 tillfällen
mellan kl 10.00 – 12.00, något tillfälle något längre.
Vi som har arbetat är Mats Tullberg, Kerry Ståhl, Sperling Blackenfeldt,
Ronald Svensson och Lars Bergfeldt.
Lars-Olof Rutgersson har sedan dragit ihop riset till 3 rishögar, som kommer att eldas när tillfälle ges och veden har han lagt i en stor hög, som föreningens medlemmar kan plocka till sig vad man behöver.
Slutligen har man snyggat till marken och tagit bort mindre kvistar o.d.
23/4-20
Lars Bergfeldt
Grönområdesansvarig